Lichaamsgerichte therapie: lichamelijke benadering van psychische klachten

Deze behandeling is een vorm van (psycho)therapie, waarin we psychische of emotionele klachten aanpakken met je lichaam als startpunt. Je lichaam heeft een emotioneel geheugen: het slaat emoties op. In lichaamsgerichte therapie gaan we samen die emotionele informatie in je lijf onderzoeken en verwerken. Op die manier kun je blokkades opheffen, antwoorden op vragen krijgen en beter in je lijf komen.

Soorten klachten
Je kunt allerlei redenen hebben om lichaamsgerichte therapie te gaan doen. Het kan zijn dat een gebeurtenis in het verleden je al jaren dwarszit. Je kunt het gevoel hebben dat het leven zwaar is, dat je bent vastgelopen of dat je niet goed in je vel zit. Of misschien zou je graag zorgelozer en positiever in het leven willen staan. Een andere, vaakgehoorde klacht is: ‘Ik heb het gevoel dat ik alleen een hoofd ben.’ Bij die mensen is de connectie met hun lichaam zoekgeraakt, waardoor ze emoties niet anders kunnen ervaren – en dus ook niet kunnen verwerken – dan door erover na te denken.

Andere manier van werken
Het belangrijkste verschil met reguliere psychotherapie is de manier van werken. We gaan niet op zoek naar wat je dwarszit door te praten, maar vooral door te voelen en te ervaren. Ik zorg ervoor dat je goed contact maakt met je lijf, zodat je kunt ervaren wat daar gebeurt als je je aandacht naar binnen richt. Dat is de essentie van lichaamswerk.

Om dit proces in gang te zetten, kan ik verschillende technieken gebruiken:

Focussen
Met deze techniek leer ik je met je aandacht naar binnen te gaan, te voelen in je lijf en die ervaringen om te zetten in woorden. Je zult merken dat je daarvoor een heel scala aan nieuwe woorden ontwikkelt. Met gerichte vragen of suggesties, help ik je om je aandacht steeds meer te richten op dat wat je ervaart; om je daarop te focussen. Bij een burn-out leer je hierdoor bijvoorbeeld sneller waarschuwingssignalen van je lichaam te herkennen dat de druk te hoog oploopt.

Bio-energetica
Dit zijn oefeningen gericht op spanningen die je hebt opgeslagen in je spieren. Door bewust spanning tijdens een lichamelijke oefening op te bouwen, bijvoorbeeld door op één baan te gaan staan, kun je die vervolgens ook weer ontladen. De ontlading van opgeslagen spanning in het lijf geeft lichamelijke en emotionele ontspanning. Tegelijkertijd geeft die ontlading informatie over waar je in je lijf spanning hebt opgeslagen en wat daarvan de oorzaken zijn. Dit kan een heel effectieve techniek zijn om spanning en emoties te ontladen en om te gronden (grounding).

Bodydrama
In dit onderzoek ga je de dialoog aan met een thema dat je in je lijf ervaart of met een bepaald persoon in je leven, zoals een ouder. Een thema kan zijn: ‘ik ben nooit goed genoeg’. Daar laat ik je eerst over vertellen. Daarna wisselen we van positie om de interne dynamiek in die relatie te onderzoeken. Met geluid en beweging kun je expressie geven aan je gevoel. Dit is een goede techniek om diep ingesleten gedachtenpatronen en problemen helder te krijgen en misschien zelfs te accepteren. Dat heeft een helende en verzachtende werking.

Ademwerk
Tijdens deze ademtechniek lig jij, en stimuleer ik je om bewuster en dieper te gaan ademen. Een diepere ademhaling helpt je je lijf beter te voelen. Via de ademhaling kun je je lichaam opladen en weer ontladen. In dit proces van op- en ontladen kunnen er opgeslagen emoties in het lijf vrijkomen.

Gesprek
Hoewel we vooral met je lijf bezig zijn, zullen we af en toe ook praten tijdens de behandeling. Dat is nodig om jouw ervaringen tijdens een sessie te kunnen plaatsen in de context van de hulpvraag waarmee je gekomen bent. Tijdens de ene sessie zullen we nauwelijks praten, terwijl het een andere keer nodig blijkt om zaken te bespreken die in je leven voorvallen of zijn voorgevallen. Ook evalueren we van tijd tot tijd hoe je de sessies ervaart.

Je weet bij lichaamswerk nooit van tevoren wat er gaat gebeuren of wat er naar boven komt. Ik vind het heel bijzonder om dat proces samen met iemand mee te maken. Wel stuur ik het proces door af en toe een klein duwtje of zetje te geven, maar verder ontvouwt het zichzelf; het gaat stromen. Ik vind het heel mooi om te zien en mee te voelen hoe iemand met zichzelf samenvalt. Hoe iemand wérkelijk contact met zichzelf maakt, op zowel fysiek, mentaal als emotioneel niveau.

Of: emoties verwerken vanuit je lichaam